Een netwerkcoach kan helpen wanneer het iemand niet alleen lukt om een plek terug te vinden in de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld komen door uitval van een langdurige ziekte of zorg voor een ander. Samen ga je op zoek naar nieuwe mogelijkheden zoals voorbeeld:

  • Het opzoeken en vernieuwen van contacten met familie of oude bekenden.
  • Onderzoeken of een oude hobby (opnieuw) opgepakt kan worden.

 

Het effect

Onderzoek uit praktijkervaringen heeft aangetoond dat deelnemers die gebruik hebben gemaakt van een netwerkcoach meer zelfvertrouwen, energie en sociale vaardigheden hebben opgedaan.

Bron: In 2012-2013 is door de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar het gebruik en de effectiviteit van de methodiek ‘Natuurlijk een netwerkcoach!’. Via Movisie.nl is hierover informatie terug te vinden (zoek op ‘natuurlijk een netwerkcoach’).

 

Aanbod

Voor mensen die hun sociale netwerk willen versterken bied ik een praktisch stappenplan aan. Ik kom aan huis om dit samen te doorlopen. Maar dat niet alleen, ook gaan we samen er op uit, de stad of de natuur in, want letterlijk in beweging komen is ondersteund aan het proces naar eigen zelfstandigheid.
Afhankelijk van het uitgangspunt zijn er vier tot tien gesprekken nodig om de mogelijkheden in kaart te brengen die gewenst zijn om het netwerk te versterken en of uit te breiden.

Elk bezoek duurt circa één uur.
Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van eenvoudige opdrachten om tot het gewenste resultaat te komen.

 

Tarief

De kosten per bezoek zijn € 30,00 inclusief BTW.
Indien de afspraken buiten de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer gemaakt worden, zijn de afspraken op aanvraag.

 

Mogelijke andere financiering ‘s vergoedingen

Wanneer je gebruik wilt maken van mijn aanbod zijn er mogelijk partijen die een deel van de kosten willen vergoeden. Zoals:

  • Werkgever
    Wanneer je vraag hebt die werk gerelateerd is (of invloed heeft op jou werk), dan is het zeker de moeite waard om dit met jouw werkgever te bespreken. Vaak reserveert een werkgever een budget per medewerker voor coaching.
  • PGB
    Het is mogelijk dat budgethouders van een PGB gebruik kunnen maken van een jaarlijks verantwoordingsvrij bedrag waarmee andere uitgaven dan zorg gefinancierd kunnen worden.

Informatie

Voor vragen over dit aanbod of het maken van een afspraak, neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.  Contact